Cách chọn sò, ốc

Cách chọn sò, ốc

Sò : Lựa con còn sống ( sò há miệng và khi sờ vào miệng thì miệng khép chặt lại).

Ốc: Nên lựa ốc khi còn sống ( dùng tay đụng nhẹ vào cái mài ốc thì ốc sẽ khép kín mài lại) . Ốc mập thì mài ốc ở gần phía ngoài vỏ ốc, trái lại nếu ốc chết hay ốm thì mài ốc sẽ thụt sâu vào trong vỏ ốc, có mùi thum thủm.

Xem thêm : Để dành ốc, hến