Thời điểm ăn cua ngon nhất

Thời điểm ăn cua ngon nhất

Muốn cua ăn ngon nên vào đầu hoặc cuối tháng . Theo kinh nghiệm dân gia , chu kỳ để lột vỏ cua lớn thường  vào giữa tháng , trong thời gian này cua nhịn ăn nên gầy và ít thịt.

Để cua không có mùi tanh khi nấu  : phi gạch trước khi nấu cua sẽ không có mùi tanh.

Xem thêm : Cách chọn cua tươi ngon