Của biển ngon là loại trên lưng có màu xanh, bụng có màu trắng và bóng, càng rất cứng, cầm con cua thấy nặng . Cua loại hai , mặt bụng màu tro cầm con cua thấy nhẹ, ấn tay vào vỏ và hai bên thấy mềm càng cua dễ bị rơi ra.

Loại cua kém chất lượng thì lưng có màu hơi vàng nhạt, bụng màu đen, trong vỏ không có gì.