Để dành ốc, hến, sò , trai

Để dành ốc, hến, sò , trai

Ốc, hến trai mua  về cho vào chậu nước , nhỏ vài giọt dầu ăn vào, nuôi 2-3 cho nhả hết bùn đất mới cho ra chế biến. Sò mua về để nguyên bùn đất , cho vào bị cùng ít đá nhỏ có thể để được nửa tháng.

Xem thêm : Cách chọn sò, ốc