cua tươi ngon

                                      cua tươi ngon

  • Cua đồng : Cua đồn có vỏ xám lục, nhanh nhẹn, ấn vào vỏ yếm thấy có bọt là cua tươi.
  • Cua biển: Dùng ngón tay ấn manh vào yếm của cua , cua chắc nhiều thịt thì yếm cúng , không bị lún xuống  mới là cua ngon. Cua có  chân, càng căng như mọng nước là cua không ngon, muốn mua cua gạch thì chọn cua cái , cua có yếm to , cua thịt chọn cua đực, yếm nhỏ.

Xem thêm : tôm như thế nào mới là tôm tươi ngon ?