Chọn cá biển nên để ý đến mắt cá

Chọn cá biển nên để ý đến mắt cá

Chọn cá biển nên để ý đến mắt cá, nếu mắt cá đục thì cá đó chết lâu rồi, còn mắt cá trong là tươi. Cá nước ngọt nên chọn con nào mình chắc . Nếu mua cá còn sống nên chọn con khỏe mạnh , vẩy chưa bị sần, mắt trong , đầy. Nếu mua cá đã chết thì chọn con nào thịt còn cứng, ấn ngón tay vào không để lại dấu tay. Đầu nhỏ hơn thân mình, mắt trong, dầy, mang đỏ.

Xem thêm : Mẹo chọn thịt cá tươi ngon.