Làm sao để tẩy vị đắng của mật cá

Lúc mổ cá nếu không may làm vỡ mật cá, dịch mật ngấm vào  thịt cá sẽ làm cá bị đắng. Để làm thịt cá hết bị đắng lấy một ít rượu hoặc soda thoa lên chỗ bị ngấm mật . Sau một lúc rửa lại cá bằng nước lã mật sẽ đi hết và cá sẽ không bị đắng nữa.