Làm nhạt thịt hay cá ướp muối mặn

Làm nhạt thịt hay cá ướp muối mặn

Thịt hay cá ướp muối mặn ngâm vào chậu nước lã rồi lấy một hòn gạch sạch đem nung nóng rồi thả vào chậu nước ngâm các vị muối mặn sẽ bị hút ra , làm khoảng 2-3 lần sẽ hết mặn.