Post Tagged with: "Trứng gà thật"

Phân biệt trứng gà ta thật và trứng gà ta Trung Quốc.

Phân biệt trứng gà ta thật và trứng gà ta Trung Quốc.

  Liên quan đến trứng gà công nghiệp thì Trung Quốc được xem là “ phù phép” , sử dụng hóa chất để làm tạo ra trứng gà ta. Người tiêu dùng rất quan tâm đến việc phân biệt hai loại trứng này . Mặc dù khó phân biệt nhưng dựa vào một số đặc điểm chúng ta vẫn có[Read More…]